ابتدا وارد سایت fnf.co.ir شوید و از پایین صفحه اصلی اتوماسیون تغذیه را کلیک بفرمایید. سپس وارد سایت اتوماسیون تغذیه شده و “صفحه اصلی” یا “صفحه من “سایت را انتخاب کنید.

تغییر کلمه عبور و دیدن اعتبار

رزرو غذا از منوی بالا گزینه” رزروغذا ” (شما می توانید غذای یک ماه آینده خود را رزرو کنید. شایان ذکر است رزرو و یا کنسل تا ۲۴ ساعت قبل از هر وعده امکان پذیر است)

اعتبار و لیست تراکنش

افزایش اعتبار با درگاه بانک (این امکان شخصی است و برای دریافت غذا خارج از برنامه غذایی شرکتها است)

دیدن لیست تراکنشها از کلیک روی گزینه اعتبار (بالای صفحه)