Select Page

برای دانلود هرکدام از فرم‌های زیر، روی عنوان آن کلیک کنید:

 

 

* بعد از پر کردن فرم‌های زیر به ادارۀ امور حسابداری و ادارۀ تعاون محل خدمتتان مراجعه کنید:
الف. فرم انتقال کسر اقساط تسهیلات دریافتی به حقوق بازنشستگی
ب. فرم درخواست تسویه مانده بدهی از محل سهم‌الشرکه 

دارندگان تسهیلات لیزینگ خودرو یا لوازم خانگی در صورت بازنشستگی، باید اقساطشان را به حقوق بازنشستگی منتقل کنند یا درخواست کنند در صورت موجودی سهم‌الشرکه، از سهم‌الشرکه کسر شود و مابقی سهم‌الشرکه به حساب آنها واریز شود. این افراد باید با مراجعه به ادارۀ آموزش و پرورش منطقه و تکمیل فرم شمارۀ ۳ اقدام کنند. در غیر این صورت با درخواست به شرکت لیزینگ و تکمیل فرم شمارۀ ۲ نسبت به تسویۀ مانده بدهی از محل سهم‌الشرکه اقدام کنند.

پ. فرم درخواست انتقال مانده بدهی به حقوق ضامن یا سایر اعضا

به منظور انتقال ماندۀ بدهی اقساط لیزینگ خودرو یا لوازم خانگی شخص ضامن، مشابه بند ب اقدام شود.

 

 

* بعد از پر کردن فرم‌های زیر به ادارۀ امور حسابداری محل خدمتتان مراجعه کنید:
ت. فرم درخواست عضویت در مؤسسه

همۀ کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش در صورت تمایل می‌توانند در هر زمانی با مراجعه به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ محل خدمتشان نسبت به تکمیل فرم عضویت در موسسه اقدام کنند. متقاضیان عضویت در موسسه با تایید و ارائۀ فرم درخواست عضویت به امور مالی منطقه اجازه می‌دهند هر ماه تا سقف ۵ درصد از مجموع حقوق و مزایا (حق شغل، حق شاغل، فوق‌العادۀ مدیریت، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العادۀ سختی کار، تفاوت تطبیق و فوق‌العادۀ ویژه) را به عنوان حق عضویت ماهانه کسر و به حساب موسسه واریز کنند.
بر اساس تبصرۀ ۶۳ برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه ساله معادل مجموع مبالغ واریزی اعضا به موسسه را که به این منظور در بودجۀ سالانه منظور می‌شوند، به حساب این موسسه واریز کنند.
سهم‌الشرکۀ فرهنگیان شامل پرداختی عضو و سودهای سالانۀ متعلق به پرداختی دولت به علاوۀ سودهای سالانه در هنگام بازنشستگی، بازخریدی و از کار افتادگی به آنان و در صورت فوت به وکیل وراث مسترد می‌شود.

ث. فرم درخواست استمرار عضویت و عدم تسویه‌حساب [حداقل یک ماه قبل از بازنشستگی اقدام کنید] 

بازنشستگانی که تمایل دارند در صورت بازنشستگی استمرار عضویت دهند و همچنان از سود مشارکت در یکی از سودآورترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، باید یک ماه قبل از بازنشستگی اقدام به تکمیل و امضای فرم شماره ۴ استمرار عضویت کنند و به همراه نامۀ نمایندگی یا ادارۀ کل مربوطه به این شرکت ارسال کنند تا در سامانۀ سپرده‌گذاری اعضا اعمال شود؛ سهم دولت به بازنشستگان تعلق نمی‌گیرد و افرادی که ادامۀ عضویت می‌دهند، صرفا از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی برخوردار می‌شوند.

ج. فرم درخواست انصراف و تسویه‌حساب 

فرهنگیانی که خواستار انصراف از عضویت در موسسه باشند، می‌توانند با مراجعه به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ خود و با پر کردن فرم شمارۀ ۵ و تکمیل آن انصراف از صندوق را اعلام کنند؛ در این صورت انصراف دهندگان سرمایه‌شان شامل مجموع واریزی عضو و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ان را دریافت می‌کنند. سهم دولت به انصراف دهندگان از عضویت در موسسه تعلق نمی‌گیرد.

چ. افزایش حق عضویت 

اعضای محترم صندوق می‌توانند به منظور افزایش حق عضویت از ۱/۱۲ تا ۵ درصد بر اساس مفاد بخشنامه ۱۷۷۱۱۰ مورخ ۹۶/۹/۲۵ وزارت محترم آموزش و پرورش، به اداره محل خدمتشان مراجعه کنند و فرم مربوطه را تکمیل کنند.

 

 

*فرهنگیان عضو صندوق ذخیرۀ فرهنگیان پس از بازنشستگی، انتقال دائم، بازخریدی یا از کار افتادگی، سرمایۀ خود شامل مجموع واریزی عضو، واریزی دولت، سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی واریزی عضو و دولت و همچنین سهم عضو از ارزش افزودۀ دارایی‌های موسسه را دریافت می‌کنند. این روند به صورت سیستمی انجام می‌شود و نیاز به اقدامی از طرف بازنشستگان ندارد.)

*در صورت عدم دریافت سهم‌الشرکه و اعمال کد توقف در صورت وضعیت نسبت به ارسال حکم بازنشستگی یا انتقال دائم یا از کار افتادگی یا انصرافی در اسرع وقت اقدام کنید.

* اگر فردی بخواهد به دلیل بازنشستگی یا انصراف از عضویت خارج شود و سرمایه‌اش را دریافت کند، ضمن دارا بودن یکی از وضعیت‌های مندرج در بخشنامۀ ۸۰۰ باید نسبت به تعیین تکلیف چگونگی بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اقدام کند. البته انصراف دهندگان در هر زمان می‌توانند مجددا به عضویت صندوق دربیایند.