نیما محسنی

نیما محسنی

عضو و نایب‌رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
DBA

  دکترا

MBA

  کارشناسی ارشد

سوابق شغلی
سمت سال شرکت/سازمان
عضو و نایب‌رئیس هیئت مدیره اسفند ۹۹ تاکنون شرکت فرآیند نوین فرهنگیان
موسس ۹۸ مکانچی
رئیس هیئت مدیره ۹۶ تاکنون ۳DFAST
مشاور سرمایه‌گذاری و توسعه ۹۴ تاکنون شناسا
مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه ۹۴-۹۶ TIFCO
موسس ۹۴ APP2.com
موسس ۹۲ همگردی
مدیرعامل ۹۰-۹۳ کانون آگهی و تبلیغات نگاه خلاق