ناصر قاسمی

ناصر قاسمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
DBA

  دکترا

مدیریت دولتی

  کارشناسی ارشد

سوابق شغلی
سمت مدت همکاری(سال) شرکت/سازمان
مديرعامل و عضو هیئت مدیره خرداد ۹۶ تاکنون شرکت فرآیند نوین فرهنگیان
عضو هیئت مدیره ۲ شرکت ماشین‌سازی اراک
عضو هیئت مدیره ۱/۵ شرکت مهندسی و ساختمان
مدیر امور اعضاء و استان‌ها ۳/۵ مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
رئیس هیئت مدیره ۲ شرکت خدمات بیمه‌ای امیدآسا
رئیس شعبه ۷ شرکت بیمه دی استان مرکزی
رئیس سازمان ۲ آموزش و پرورش استان مرکزی
معاون پشتیبانی و متوسطه ۲/۵ آموزش و پرورش مرکزی و همدان
رئیس آموزش و پرورش ۴ آموزش و پرورش شهرستان ساوه
رئیس هنرستان فنی ۸ آموزش و پرورش شهرستان خمین