معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ،سهم الشرکه خود را به سقف قانونی ۵ درصد حقوق و مزایا افزایش داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین فرهنگیان، قاسم احمدی لاشکی، ضمن افزایش سهم الشرکه خود به ۵ درصد، به گزارشات اخیر مقام عالی وزارت در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت پیشنهادات ایشان به فرهنگیان مبنی بر به عضویت درآمدن فرهنگیان غیر عضو، افزایش سهم واریزی اعضا به ۵ درصد و ادامه یافتن عضویت بازنشستگان، از همه فرهنگیان خواست با مغتنم شمردن این ظرفیت قانونی از مزایای آن بهره مند شوند.