داوود نعیمی

داوود نعیمی

رئیس هیئت مدیره و قائم‌مقام مدير عامل

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مدیریت دولتی

  کارشناسی ارشد

شیمی

  کارشناسی

سوابق شغلی
سمت مدت همکاری(سال) شرکت/سازمان
قائم‌مقام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اسفند ۹۹ تاکنون شرکت فرآیند نوین فرهنگیان
قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ شرکت فرآیند نوین فرهنگیان
رئیس هیئت مدیره ۲ شرکت صنایع آموزشی
معاون توسعه و مدیریت ۱ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
مدیرکل طرح و برنامه و بودجه ۳ دانشگاه فرهنگیان
مدیرکل طرح و برنامه و بودجه ۷ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش ۲ اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
مدیرکل آموزش و پرورش ۷ اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
دبیر شیمی ۶ دبیرستان‌های نمونه و تیزهوشان
رئیس آموزش و پرورش ۲ اداره کل آموزش و پرورش ناحیه ۱ اراک
رئیس آموزش و پرورش ۳ اداره آموزش و پرورش منطقه خنداب
دبیر شیمی ۲ ناحیه ۱ آموزش و پرورش اراک و خنداب