Select Page
به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین فرهنگیان، جلسۀ بررسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح با حضور تمام سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت و اعضای هیئت مدیره در محل آمفی‌تئاتر صندوق ذخیرۀ فرهنگیان برگزار شد.
 در آغاز این جلسه آقای ناصر قاسمی (مدیر عامل) به ارائۀ توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های شرکت در دورۀ مزبور پرداخت و در ادامه ضمن بررسی و مقایسۀ عملکرد و بودجه، گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل همراه با صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهۀ منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ قرائت شد و مورد تأیید قرار گرفت.