Select Page

 

جلسۀ کارگروه آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر، روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه سال جاری در دفتر نمایندگی مؤسسه در استان سمنان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین فرهنگیان، دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در جلسۀ کارگروه جذب، نگهداشت و رضایتمندی اعضاء شهرستان مهدیشهر به تشریح راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مؤسسه و افزایش سهم‌الشرکۀ اعضای صندوق از جمله جذب نومعلمان و برگزاری جلسات با همکاران فرهنگی پرداخت و با تأکید بر لزوم ارتقاء جایگاه استان در کشور، از اعضای کارگروه خواست تا با جدیت بیشتری در این رابطه اقدام کنند.

همتی نمایندۀ موسسه در استان و صالح‌نژاد رییس ادارۀ آموزش و پرورش هم با بیان نظرات خود در خصوص چگونگی نیل به اهداف یاد شده در قالب برنامه‌های عملیاتی مصوب، بر لزوم افزایش سهم‌الشرکۀ اعضا و بهره‌مندی بیشتر آنها از مزایای قانونی عضویت در موسسه تاکید کردند.