Select Page

طبق اطلاعیۀ وب‌سایت صندوق ذخیرۀ فرهنگیان، با توجه به انجام امور مربوط به پشتیبانی زیرساخت فناوری اطلاعات موسسۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان در روزهای پنجشنبه و جمعه (۴ و ۵ شهریور ماه)، احتمال قطع سرویس و اختلال در ورود به سامانۀ صورت وضعیت اعضاء وجود خواهد داشت.

این سامانه‌ از روز شنبه (۶ شهریورماه)، مجددا در دسترس فرهنگیان عزیز قرار می‌گیرد.